Esittelyssä Suomen Yleisradio Oy

Yleisradio Oy tai lyhyesti Yle on valtakunnallinen julkista yleisradiotoimintaa harjoittava viestintäyritys. Ylen ylivoimaisesti suurin omistaja on tällä hetkellä Suomen valtio 99,98 prosentilla, loput ovat muiden media-alan yritysten osakkeenomistajien omistuksessa. Toisin kuin muissa kaupallisissa radioissa, joissa suurin osa rahoituksesta tulee mainonnasta, Ylen rahoitus tulee valtakunnallisesta Yle-verosta, joka tunnettiin vielä nimellä televisiomaksu vuoteen 2013 asti. Yle operoi tällä hetkellä valtakunnallisesti kolmella eri televisiokanavapaikalla, kuudella radiopaikalla, yle.fi:n mobiili- ja internetsivuilla sekä teksti-TV:ssä. Tämän hetkinen Ylen toimitusjohtaja on Merja Ylä-Anttila, joka aloitti toimessa 1.syyskuuta 2018. Ylen edellisenä puheenjohtajana toimi Lauri Kivinen vuosina 2010-2018.

Ylen historiaa

Yle perustettiin Helsingissä 26.toukokuuta 1926 ja sen ensimmäinen radiolähetys lähetettiin jo saman vuoden syyskuussa. Kahden vuoden ajan Ylen lähetykset olivat paikallisia, mutta myöhemmin Ylen lähetyksiä pystyi kuuntelemaan jo koko maassa vuodesta 1928 lähtien. Vuonna 1934 Ylen toiminta siirtyi Suomen valtion alaisuuteen ja uuden yhtiön nimeksi tuli ensin Oy Suomen Yleisradio Ab ja myöhemmin vuonna 1944 yhtiön nimi vaihtui Puolustusvoimilta otettuun nimeen Oy Yleisradio Ab. Yleisradio-nimikkeellä haluttiin viitata nimenomaan radiokanavaan, joka oli kaikkien suomalaisten kuunneltavissa.

Taajuusmoduloidut ultralyhyiden aaltojen lähetykset eli ULA-lähetykset alkoivat Suomessa 1950-luvun alussa ja laajenivat nopeasti ympäri maata. 1960-luvun alussa Ylen tarjoama ULA-verkko peittikin jo lähes koko maan Lappia lukuun ottamatta ja vuonna 1965 myös Lappi sai oman ULA-verkkonsa. Pian tämän jälkeen koko maassa kuuluivat jo omaa ohjelmaa toimittavat Yleisohjelma ja Rinnakkaisohjelma, sekä rannikon ruotsinkielisille asukkaille suunnattu oma ruotsinkielinen ohjelma. Vuonna 1963 aloitetetut Sävelradio-lähetykset lisäsivät Ylen ohjelmatarjonnan määrää tuntuvasti ja stereofoniset, eli usean mikrofonin lähetykset alkoivat vuonna 1967. Yle pyöritti radiokanavien monopolia aina vuoteen 1985 asti, jolloin paikallisradiokanaville alettiin myöntämään lupia, mutta itse monopoli purettiin kokonaan vasta vuonna 1995, jolloin muut radioasemat sallittiin ympäri maata.

Yle on toimittanut myös ulkomaanlähetyksiä jo vuodesta 1938, jolloin lyhyiden aaltojen radiolähetyksiä tehtiin jo ympäri Eurooppaa ja jopa Euroopan ulkopuolelle. Toiminta oli kuitenkin tuona aikana vielä hyvin vähäistä ja lisääntyi vasta uuden lähettimen valmistuttua Porissa kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 1948. Sotavuosina Ylen radio-ohjelmia lähetettiin suomen ja ruotsin ohella myös venäjäksi ja sotavuosien jälkeen radio-ohjelmiston kielivalikoimaan jäivät suomen ja ruotsin ohella englanti ja ranska. Venäjän kieli palasi ohjelmistoon uudelleen vasta syksyllä 1990.

Ylen toiminta tänä päivänä

Ylen tie ei aina ole ollut helppo. Varsinkin yksityisen median lähteet ovat arvostelleet kovin ottein Ylen toimintaa ja heidän mukaansa Yle vääristää mediakilpailua ja uhkaa paikallis- ja maakuntalehtien sekä Suomen tietotoimiston objektiivista asemaa. Kritiikkiä kilpailijoiden keskuudessa on myös herättänyt valtion keräämä Yle-vero (aikaisemmin televisiomaksu) sekä ruotsinkielisen FST:n yliarvioitu budjetti ja liian laajan ohjelmavalikoiman turhuus. Yle joutui uuden kohun kouriin marraskuussa 2016, kun Ylen johto oli päättänyt rajoittaa uutisointia ja ohjelmia, joita Ylen alaisuudessa toimivat journalistit työstivät koskien Suomen pääministerin toimia Terrafame-projektissa. Kritiikin mukaan tämä loukkasi syvästi suomalaisten sananvapautta ja median riippumattomuutta.

Ylen valtakunnallisten radiokanavien ohjelmistossa ovat tällä hetkellä Yle Radio Suomi, Yle Radio 1, Yle Puhe, YleX, Yle X3M ja Yle Vega. Lisäksi Yle Suomella on 17 maakuntaradiota ja neljä alueradiota ympäri maata sekä Yle Vegan alaisuudessa toimivat viisi alueradiota. Muita Ylen hallinnoimia radio-ohjelmia ovat Yle Mondo, Yle Sami Radio, Yle Klassinen ja Yle Sat 1 ja 2. Kanava- ja palvelumielikuvatutkimuksen (KMK) mukaan vuonna 2018 jopa 95 prosenttia tutkimukseen osallistuneista käyttää tai on käyttänyt vähintään yhtä Ylen palvelua viikoittain ja Yle onkin edelleen yksi valtakunnallisesti seuratuimpia ja kuunnelluimpia viestintäyhtiöitä.